Info

Välkommen till S.W.G

"Specialeffekter för film och teater"

Våra tillstånd & Licenser

Pyroteknik

Kategori F1, F2, F3, F4 samt stubin, pyrotekniska tändare och pyrotekniska specialeffekter i kategori P1 och P2 som används inom områdena markering, simulering, spel och visuella effekter samt stenspräckare i kategori P2.

Kommersiella sprängämnen

Vi innehar sprängkort klass A som ger behörighet för all yrkesmässig sprängning.

Vi har även ADR för transport av ovanstående. Vi har även egen godkänd förvaringslokal för sprängämnen.

Vapen

Alla våra vapen är individuellt licensierade hos polismyndigheten. Vi innehar inga skarpa vapen. Endast så kallade filmvapen (vapen som skjuter lös ammunition). Dessa är oftast specialbyggda av oss eller vapensmed. Licenskraven på våra vapen är lika höga eller högre än ett vanligt vapen och de hyrs ut till inspelningar endast med vår personal på plats. 

Övriga tjänster


  • Sprängämnes destruktion


  • Ammunitions destruktion


  • Professionella sprängtjänster


  • Drönare. 4K kan även användas inomhus med speciella propellerskydd.


  • Bilar. Vi har ett antal bilar som kan användas i olika scenarier.

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Special Weapons Group

+46 (0) 763 110002